Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Informacje publikowane na tym blogu mają jedynie charakter informacyjny i są subiektywną oceną sytuacji autora. Wszelkie informacje zawarte na tym blogu nie powinny być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Informacje te nie stanowią rekomendacji do inwestycji w instrumenty finansowe w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz.1715 z późn. zm.), ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.